Analysemodeller

Ofte forekommer større opgaver uoverskuelige, og det kan være vanskeligt at få hul på dem. Man har behov for et værktøj, som kan anvendes til at få sat struktur på arbejdet.

I forsvaret anvendes blandt andet den operative analysemodel, som kan tilpasses militære som civile forhold.


Markedsovervågning

Det handler helt enkelt om på en bevidst og systematisk måde at gøre sig klart, hvad man har behov for at vide og derefter at finde ud af hvorledes man skaffer sig oplysningerne. I den militære verden kaldes metoden efterretningstjeneste. Jeg har valgt at kalde den markedsovervågning, når den anvendes i civilt regi.


Kriseberedskab og kriseledelse

Kriser opstår for alle virksomheder på et eller andet tidspunkt. En krise, som får lov at løbe ud af kontrol, kan få uoprettelige følger. Planlægning og grundigt kendskab til krisens natur er nødvendige redskaber, hvis virksomheden skal stå stærkt, når uheldet er ude.